Projekty


Ověření přípravku Aktifol - Mag, Folit Bór a Borostim na výnos a kvalitu cukrovky a hnojiva Multi N ve výživě pšenice.

Garant: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V rámci projektu byly ověřovány přípravky Aktifol - Mag, Folit Bór a Borostim pro výnos a kvalitu cukrovky a hnojiva Multi N ve výživě pšenice. Testována byla dynamika růstu cukrovky i změny kvalitativních parametrů v průběhu vegetace. Při sklizni byl vyhodnocen výnos bulev a produkce polarizačního cukru z hektaru. Stanoven byl obsah škodlivého dusíku a podíl cukru v melase. Při testování hnojiva Multi N byla hlavní pozornost věnována vlivu aplikace na popálení porostu pšenice ozimé, byl vyhodnocen výnos zrna a jeho pekárenská kvalita.
Druh projektu:
Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracoviště:
Ústav technologie potravin (AF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:15. 07. 2014
Datum ukončení projektu:
15. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
1