Projekty


Provedení pokusu s hnojivem Molytrac v porostu sladovnického ječmene, vyhodnocení výnosu a kvality zrna

Garant: prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V rámci projektu byla testována listová hnojiva Yara Vita Molytrac 250 a Yara Vita Kombiphos. Hodnocen byl výnos zrna sladovnického ječmene po aplikaci hnojiv. Pozornost byla věnována výnosu zrna a jeho kvalitě.
Druh projektu:
Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracoviště:
Ústav technologie potravin (AF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
15. 05. 2014
Datum ukončení projektu:
15. 11. 2014
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:1