ProjectsHelp


Předpoklady vývoje komoditní vertikály řepky olejné v ČR z hlediska směrů finálního užití a řízení rizika ve fázi zpracování

Supervisor: Ing. Barbora Daňková, Ph.D.


Basic information
   Workers
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Department:
Department of Regional and Business Economics (FRDIS)
Project identification:
12/2014
Project status:
Defended
Project start date :15. 04. 2014
Project close date:
31. 12. 2014
Number of workers in the project:
5
Number of official workers in the project:0
Number of results in the project:
3