Projekty


Účinky biologicky aktivních látek izolovaných z vybraných rostlin euroasijské oblasti na modelové druhy škůdců zemědělských plodin

Garant: Ing. Roman Pavela, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav zelinářství a květinářství (ZF)
Identifikace projektu:LH11133
Identifikace projektu dle CEP, CEZ:LH11133
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2011
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:3
Počet oficiálních pracovníků projektu:0