Projekty


Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu

Garant: Ing. Tomáš Žid


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavním cílem předkládaného projektu je významně přispět k návrhu lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících s problematikou změny klimatu, respektive vytvořit koncepční, strategické a rámcové materiály, které by mohly sloužit k řízení realizace lesnických adaptačních opatření na všech úrovních, dále vytvořit podrobnější rámce pro tři pilotní přírodní lesní oblasti (regionální úroveň) a na lokální úrovni pak v několika studiích hledat či ověřit postupy sběru potřebných dat pro přípravu konkrétních adaptačních opatření a hodnotit současné dopady probíhajících environmentálních změn.
Druh projektu:Iný (Jiný projekt)
Pracovisko:Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF), Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF), Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF), Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF), Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF), Ústav techniky (LDF), Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Identifikácia projektu:EHP-CZ02-OV-1-019-2014
Stav projektu:Riešený
Dátum začatia projektu:01. 01. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 10. 2016
Počet pracovníkov projektu:19
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0
Počet výsledkov projektu:4

Zoznam podprojektov

Nasledujúca tabuľka obsahuje podprojekty projektu Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu.

IdentifikáciaNázov podprojektuStav projektuGarant projektu
EHP-CZ02-BFB-1-050-2015Rozšíření znalostí realizačního týmu FRAMEADAPTIng. Tomáš Žid
EHP-CZ02-BFB-1-062-2016Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP)Ing. Tomáš Žid

Legenda:
Aktívne stavy:podanýprijatýpripravovanýriešenýukončený
Neaktívne stavy:neobhájenýobhájenývyradenýzamietnutýzrušený