Projects


Frameworks and possibilities of forest adaptation measures and strategies connected with Climate change

Supervisor: Ing. Tomáš Žid


Basic information
   
Workers
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Hlavním cílem předkládaného projektu je významně přispět k návrhu lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících s problematikou změny klimatu, respektive vytvořit koncepční, strategické a rámcové materiály, které by mohly sloužit k řízení realizace lesnických adaptačních opatření na všech úrovních, dále vytvořit podrobnější rámce pro tři pilotní přírodní lesní oblasti (regionální úroveň) a na lokální úrovni pak v několika studiích hledat či ověřit postupy sběru potřebných dat pro přípravu konkrétních adaptačních opatření a hodnotit současné dopady probíhajících environmentálních změn.
Kind of project:
Other (Jiný projekt)
Department:
Department of Forest Protection and Wildlife Management (FFWT), Department of Forest Management and Applied Geoinformatics (FFWT), Department of Landscape Management (FFWT), Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT), Department of Wood Science and Technology (FFWT), Department of Engineering (FFWT), Department of Silviculture (FFWT)
Project identification:
EHP-CZ02-OV-1-019-2014
Project status:
In progress
Project start date :
01. 01. 2015
Project close date:
31. 10. 2016
Number of workers in the project:
19
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
4

A list of sub-projects

The following table contains the sub-projects of the project of Frameworks and possibilities of forest adaptation measures and strategies connected with Climate change.

Identification
Sub-project title
Project status
Project supervisor
EHP-CZ02-BFB-1-050-2015
Expanding of knowledge of the team FRAMEADAPT
EHP-CZ02-BFB-1-062-2016
Continuation of bilateral cooperation in research of Norway spruce stands in Mid-Norway (COOP)
Ing. Tomáš Žid

Key:
Active states:
accepted
completed
in preparation
in progress
submitted
Inactive states:
cancelled
defended
excluded
not defended
rejected