Projekty


Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu

Garant: Ing. Tomáš Žid


Základné informácie   
Pracovníci
      
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
PracoviskoTelefón
Kancelária
ÚOLM LDF
+420 545 134 120
BA04N3015 (B3.15)
ÚOLM LDF
+420 545 134 119
BA04N3016 (B3.16)
ÚTOK LDF
+420 545 134 087
BA04N4006 (B4.06)
ÚŠLP ŠLP, ext LDF+420 545 134 553
BA04N4042 (B4.42)
ÚND LDF
+420 545 134 548BA04N6010 (B6.10)
ÚOLM LDF, ICV B-SP-UOP komb [sem 2, roč 1], ext AF
+420 545 134 121BA04N3018 (B3.18)
Ing. Přemysl Humplík
LDF D-LI-OCHRL [ukončené]
+420 545 134 184
BA04N3045 (B3.45)
doc. Dr. Ing. Jan Kadavý
ÚHÚLAG LDF
+420 545 134 145
BA04N3009 (B3.09)
ext ÚSO PEF, ext AF, ext LDF, ext KL LDF
+420 545 134 152
BA04N3031 (B3.31)
doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.ÚHÚLAG LDF, ext ÚI PEF, ext ZF
+420 545 134 017
BA04N1070 (B1.70)
ÚHÚLAG LDF+420 545 134 146
BA04N3008 (B3.08)
Ing. Tomáš Kolář, Ph.D.ÚND LDF+420 545 134 546BA04N6032 (B6.32)
ÚTOK LDF
+420 545 134 097
BA04N4012 (B4.12)
Ing. Antonín Kusbach, Ph.D.
ÚLBDG LDF
+420 545 134 557
BA04N6066 (B6.66)
ÚZPL LDF
+420 545 134 128BA04N4046 (B4.46)
ÚHÚLAG LDF
+420 545 134 021
BA04N1066 (B1.66)
ÚZPL LDF
+420 545 134 122
BA04N4044 (B4.44)
doc. Ing. Michal Rybníček, Ph.D.
ÚND LDF
+420 545 134 547
BA04N6032 (B6.32)
prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
ÚAK AF
+420 545 133 080
BA01N5070 (A5.70)

Legenda
Úloha:administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľ
pomocník
pozorovateľ