ProjektyHelp


Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu

Garant: Ing. Tomáš Žid


Základní informace   
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hlavním cílem předkládaného projektu je významně přispět k návrhu lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících s problematikou změny klimatu, respektive vytvořit koncepční, strategické a rámcové materiály, které by mohly sloužit k řízení realizace lesnických adaptačních opatření na všech úrovních, dále vytvořit podrobnější rámce pro tři pilotní přírodní lesní oblasti (regionální úroveň) a na lokální úrovni pak v několika studiích hledat či ověřit postupy sběru potřebných dat pro přípravu konkrétních adaptačních opatření a hodnotit současné dopady probíhajících environmentálních změn.
Druh projektu:
Jiný (Jiný projekt)
Pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF), Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky (LDF), Ústav inženýrských staveb, tvorby a ochrany krajiny (LDF), Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF), Ústav nauky o dřevě a dřevařských technologií (LDF), Ústav techniky (LDF), Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Identifikace projektu:
EHP-CZ02-OV-1-019-2014
Stav projektu:
Řešený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2015
Datum ukončení projektu:
31. 10. 2016
Počet pracovníků projektu:19
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:4

Seznam podprojektů

Následující tabulka obsahuje podprojekty projektu Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu.

Identifikace
Název podprojektu
Stav projektu
Garant projektu
EHP-CZ02-BFB-1-050-2015Rozšíření znalostí realizačního týmu FRAMEADAPT
řešený
EHP-CZ02-BFB-1-062-2016
Pokračování bilaterální spolupráce ve výzkumu smrkových porostů ve středním Norsku (COOP)
řešený
Ing. Tomáš Žid

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodaný
přijatý
přijatýpřipravovaný
připravovaný
řešený
řešenýukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájenýobhájenýobhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutýzrušený
zrušený