Projekty


Příprava podkladů pro krizový plán MŽP: krizová situace dlouhodobé sucho. Příprava podkladů pro aktualizaci koncepce environmentální bezpečnosti: Dlouhodobé sucho.

Garant: doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Část příprava podkladů pro krizový plán MŽP zahrnuje analýzu připravenosti na sucho a zvládání sucha. Jedná se za prvé o v tzv. Mimokrizový režim s případnou finální aplikací krizových mechanismů a za druhé o zvládání sucha v krizovém režimu, které pak vyžaduje nastavení krizové připravenosti na sucho i nástrojů ke zvládání sucha v krizovém režimu. Podklady pro aktualizaci koncepci environmentální bezpečnosti spočívají v aktualizaci textu kapitol Dlouhodobé sucho a Extrémní meteorologické jevy.
Druh projektu:
Smluvní výzkum (Smluvní výzkum)
Pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF), Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF), Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Identifikace projektu:
215/9510/SV2140341
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
24. 06. 2014
Datum ukončení projektu:
28. 11. 2014
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1
Počet výsledků na projektu:1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
řešitel