Projekty


Hodnocení faktorů ovlivňujících škodlivost fytoplazem napadajících ovocné dřeviny a ověřování účinných prostředků jejich eliminace

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základné informácie   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V České republice je šíření škodlivých fytoplazem ovocných dřevin regulováno legislativním opatřením o fytosanitární regulaci. Povinnost produkovat zdravý rozmnožovací materiál bez viditelných příznaků zmíněných onemocnění ukládá Směrnice 2000/29/ES v rámci Evropského Společenství. Cílem projektu je získat cenné informace, které jsou nezbytné pro vývoj účinné strategie k potlačení hospodářsky škodlivých chorob fytoplazmová proliferace jabloně, fytoplazmová evropská žloutenka peckovin a fytoplazmové odumírání hrušně a optimalizovat vhodné systémy přímé a nepřímé ochrany proti dopadu a šíření fytoplazem využitelné při pěstování množitelských a produkčních výsadeb ovocných dřevin v ČR.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracovisko:Ústav ovocnictví (ZF)
Identifikácia projektu:QJ1510352
Stav projektu:Obhájený
Dátum začatia projektu:01. 04. 2015
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2018
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5
Počet výsledkov projektu:4

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Jana Nečasováspoluřešitel
Ing. Aleš Eichmeier, Ph.D.spoluřešitel
Ing. Tomáš Kissspoluřešitel
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.odpovědný řešitel za ZF
doc. Mgr. Miroslav Baránek, Ph.D.spoluřešitel