ProjektyHelp


05/07/01 Analýza tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na změnách teplot vnějšího prostředí.

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   
   
Výsledky
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Analýza problematiky tepelně vlhkostních poměrů uvnitř obvodového pláště dřevostavby v závislosti na vnějších podmínkách. Vliv netěsností spár a prostupů v obvodovém plášti dřevostavby na teplotu a vlhkost uvnitř konstrukce. Vytvoření výpočetního modelu pro konkrétní konstrukci a ověření skutečného tepelně vlhkostního chování na odpovídající reálné konstrukci – a) klasická s parozábranou, b) masivní lepená dřevostavba. Optimalizace skladby obvodového pláště dřevostavby, stanovení odchylky skutečných hodnot uvnitř konstrukce od teoretického výpočtu pro idealizované vstupní hodnoty.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
05/07/01
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 7. Prvky a konstrukce ze dřeva. Energetická diagnostika staveb ze dřeva (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:61