ProjektyHelp


05/06/04 Interakce mezi nástrojem a obrobkem

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci   
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Při zavádění nových technologií obrábění dřeva je vedle výkonnostních parametrů i kvalita obrobeného povrchu obrobku determinovaná nastavením řezných parametrů a kvalitou řezné hrany nástroje. V oblasti obrábění dřeva nejsou v současnosti potřebným způsobem rozebrány vlastnosti a chování systému stroj, nástroj a obrobek. Jsou k dispozici jen základní údaje o výkonových parametrech a jen některé dílčí irelevantní údaje potřebné pro simulaci kvalitativních a kvantitativních parametrů povrchů, jak u obrobku tak i nástroje. Na jakost a vlastnosti obrobené plochy mají nesporně vliv mimo materiálových charakteristik a parametrů řezného procesu i okamžitý stav řezného nástroje. Sledováním jednotlivých činitelů řezného procesu v průběhu utváření povrchů je možné stanovit jejich podíl na finálním stavu a tím i zpětně působit na vlastní optimalizaci těchto dějů. Pro tuto zkoumanou problematiku z oblasti materiálů na bázi dřeva je citelný nedostatek odborné literatury. Po určení charakteristik určujících vliv jednotlivých činitelů na tento proces řezání lze vytvořit algoritmy vedoucí k aplikaci výsledků řešení do řídících systémů numerických strojů. Technologie obrábění dřeva a kompozitních materiálů na bázi dřeva bude směřována do oblasti využití u nás dostupných zkušebních zařízení a stanovení základních technických i ekonomických parametrů technologie. Sledována bude energetická náročnost řezného procesu, výpočtové a experimentální metody. Budou hodnoceny energetické poměry na nástroji a jeho částech, volba a úpravy možných typů nástrojů, termodynamické výpočty, experimentální měření termovizí. Pozornost bude věnována volbě parametrů ovlivňujících otupení a jejich optimalizaci, návrhu tvaru a geometrie nástroje, řešení ustavování, upínání a jištění řezných částí nástroje.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:05/06/04
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 6. Dělení a obrábění (vysokorychlostní) dřeva a kompozitů (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
4