ProjektyHelp


05/05/01 Elektronická přejímka dříví

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   
   
      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Celkovým cílem je návrh parametrů snímání kulatiny (dříví) při její elektronické přejímce, návrh algoritmu zpracování údajů při výpočtu objemu a způsobu jejich kontroly.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
05/05/01
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 5. Přejímka dříví. Ekonomické hodnocení procesu zpracování (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
40