ProjektyHelp


05/04/02 Využití elektromagnetické energie při sušení a vytvrzování nátěrových hmot a lepidel

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   Pracovníci   Výsledky   Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem práce je: 1. Průzkum patentových rešerší a literárních databází. 2. Příprava podkladů pro realizaci experimentálního zařízení. 3. Realizace experimentálního zařízení. 4. Realizace vlastních experimentů. 5. Rozbor výsledků a jejich zevšeobecnění pro využití metod v průmyslu.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
05/04/02
Stav projektu:Ukončený
Hlavní projekt:Etapa 4. Povrchová úprava dřeva a kompozitů. Ekologická nezávadnost kompozitních materiálů (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
8
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
4