ProjektyHelp


05/04/01 Povrchová úprava materiálů na bázi dřeva a kompozitů mokrou cestou nátěrovými hmotami i suchou cestou, to je oplášťováním při splnění požadavku ekologické nezávadnosti kompozitních materiálů

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   Pracovníci   
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem je, na základě dosažených výsledků laboratorních zkoušek a laboratorních zkoušek v provozních podmínkách , navrhnout technologií povrchových úprav suchou i mokrou cestou nových kompozitních materiálů na bázi dřeva, které splňují všechny předepsané fyzikálně-mechanické, technologické ekologické požadavky včetně požadavků na zdravotní nezávadnost a požadavků na udržitelnou cestu rozvoje a parametrů daných Eco-Label for furniture. Cílem je, na základě dosažených výsledků laboratorních zkoušek a laboratorních zkoušek v provozních podmínkách, navrhnout technologické postupy lepení nových kompozitních materiálů na bázi dřeva, splňující všechny předepsané fyzikálně-mechanické, technologické ekologické požadavky včetně požadavků na zdravotní nezávadnost a požadavků na udržitelnou cestu rozvoje.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
05/04/01
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 4. Povrchová úprava dřeva a kompozitů. Ekologická nezávadnost kompozitních materiálů (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
13
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:98