Projekty


Rázové zatěžování zemědělských produktů a potravin

Garant: doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt se zabývá rázovým zatěžováním zemědělských produktů a potravin. Rázové zatěžování zahrnuje celou řadu způsobů namáhání materiálů, při kterých dochází k rychlému, často téměř náhlému, uvolnění energie. V předloženém projektu se jedná zejména o poškození řady zemědělských produktů při jejich sklizni, dopravě a další manipulaci, např. při balení a skladování. Existuje několik experimentálních metod, pomocí kterých lze mechanické vlastnosti těchto produktů (pevných i kapalných) zkoumat, a to u čerstvých a různou dobu skladovaných zemědělských produktů a potravin.
Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav techniky a automobilové dopravy (AF), Ústav technologie potravin (AF), Ústav chemie a biochemie (AF)
Identifikace projektu:TP 6/2015
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 03. 2015
Datum ukončení projektu:31. 12. 2016
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:39