ProjektyHelp


05/03/01 Slisovatelnost vrstvených kompozitních materiálů a profil hustoty

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci   Výsledky   Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem úkolu bude posouzení vlivu technologických parametrů při procesu zpracování vstupních surovin a polotovarů do hotových vrstvených kompozitních materiálů. Budou posuzovány změny fyzikálních a mechanických vlastností KM v závislosti na změnách a různém nastavení parametrů při zpracování. Budou posuzovány rovněž možnosti optimalizace skladby nového kompozitního materiálu.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
05/03/01
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:Etapa 3. Vlastnosti kompozitních materiálů na bázi dřeva (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
34