ProjektyHelp


05/02/06 (05/01/08) Modifikace vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálů

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
   Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem práce je: 1. Vývoj a výroba experimentálního zařízení pro modifikaci vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálů. 2. Výroba statisticky významného souboru modifikovaných vzorků. 3. Zpracování výstupů do formy využitelnosti výsledků v průmyslu. 4. Zpracování výsledků formou skript a jejich využití ve výchovně-vzdělávacím procesu.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
05/02/06 (05/01/08)
Stav projektu:Řešený
Hlavní projekt:Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:9