Projects


05/02/06 (05/01/08) Modifikace vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálů

Supervisor: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Basic information
   
Workers
   
Results   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Cílem práce je: 1. Vývoj a výroba experimentálního zařízení pro modifikaci vlastností dřeva, kompozitních materiálů a nanomateriálů. 2. Výroba statisticky významného souboru modifikovaných vzorků. 3. Zpracování výstupů do formy využitelnosti výsledků v průmyslu. 4. Zpracování výsledků formou skript a jejich využití ve výchovně-vzdělávacím procesu.
Kind of project:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Department:
Department of Forest Ecology (FFWT)
Project identification:
05/02/06 (05/01/08)
Project status:In progress
Main project:Subject 2. Biomechanics of a tree. Physical and mechanical properties of wood (go to primary project)
Project start date :
01. 01. 2005
Number of workers in the project:
5
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:
9