ProjektyHelp


05/02/03 Biomechanika stromu

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   
   
Výsledky
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem úkolu je analýza architektury a morfologii jednotlivých orgánů stromu - kořenového systémů, kmene a koruny, a jejich vzájemných funkcí ve vztahu k nadzemním systémům. Metodickým přístupem je porovnávání dendrometrických veličin (příp. vizuální hodnocení stromu) s experimentálně stanovenými vlastnostmi dřeva studovaných orgánů stromu. Cílem je na základě experimentálního stanovení pevnosti a tuhosti posoudit odolnost stromu proti porušení, tj. vyvrácení nebo zlomu. V závislosti na výsledcích měření zhodnotit provozní bezpečnost stromů v závislosti na silovém působení abiotických faktorů (zejména vítr). Stromy lze zatěžovat také uměle ohybovým momentem navozeným tažením lana ukotveného v koruně stromu (tzv. tahová zkouška). Měřenými parametry jsou protažení vláken v povrchových vrstvách kmene v různých výškách a náklon kmene měřený na patě kmene. Protažení je měřeno průtahoměry a naklonění inklinoměry. Použité zatížení je statické. Výsledky lze konfrontovat s modelem mechanického chování kmene a závisí na volbě ukotvení kmene v půdě. Stanovení materiálových konstant a pevnostních charakteristik jednotlivých orgánů (kořen, kmen, větev). Nalezení vztahu mezi mechanickým chováním orgánů a jejich anatomickou stavbou a morfologií. Stanovení pevnosti ukotvení kořenů v půdě.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
05/02/03
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
60