ProjektyHelp


05/02/02 (05/01/07) Biotická degradace dřeva -- působení dřevokazných hub

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   Pracovníci   
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Dřevokazné houby svojí činností rozkládají dřevo, působí na základní stavební prvky dřeva a mění tím jeho složení, které se projeví i v jeho fyzikálních vlastnostech. Všeobecně platí, že degradované dřevo má zhoršenou pevnost a pružnost. Houby hnědého tlení v daleko širší míře ovlivňují zhoršení mechanických vlastností dřeva než houby bílého tlení. Změny ve struktuře dřeva se projeví v změně statických mechanických vlastnosti (tah, ohyb, tlak, tvrdost) hodnocené prostřednictvím meze pevnosti, meze úměrnosti a modulu pružnosti. Základní hypotézou je, že fungicidy zabezpečují zvýšení odolnosti ošetřeného dřeva vůči biotickým činitelům ihned po aplikaci i po celou dobu jejich životnosti. Cílem práce je ověřit metody kvantifikace působení dřevokazných hub a jejich identifikace na vzorcích laboratorně infikovaných i odebraných ze zabudovaného dřeva; stanovit směrovou účinnost u vybraných ochranných látek na dřevo včetně doby působení; definovat faktory, které ovlivňují průnik chemických látek do dřeva; ověřit možnosti využití biologických fungicidů obsažených v dřevní substanci pro zvýšení odolnosti dřeva proti biotickým škůdcům.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
05/02/02 (05/01/07)
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
21