ProjektyHelp


05/02/01 Nedestruktivní zjišťování vlastností dřeva

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci
   
Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
V posledních letech byly vyvinuty četné přístrojové metody pro hodnocení vlastností zabudovaného dřeva ve stavbách nebo rostoucích stromech. Důvodem je skutečnost, že pouhým vizuálním posouzením není často možné spolehlivě zhodnotit některé z defektů (např. rozsah dutin nebo biotické poškození), natož stanovit jejich vliv na statické poměry hodnoceného prvku. Potřeba v konkrétních případech dojít k co nejpřesnějšímu posouzení míry rizika souvisejícího se zjištěným defektem vyvolává nutnost využití přístrojů pracujících na bázi nejrůznějších fyzikálních principů. Při používání diagnostických přístrojů má zásadní důležitost pochopení principů, na kterých konkrétní přístroje pracují. To umožňuje správně interpretovat výsledky a volit odpovídající typ přístroje pro zkoumání konkrétního defektu či prvku. Naopak neznalost principů hodnocení často vede k vynakládání značných finančních částek na hodnocení, které v zásadě nemůže přinést konstruktivní informaci; v horším případě které nadměrně a zcela zbytečně poškodí hodnocený dřevěný prvek nebo strom.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
05/02/01
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 2. Biomechanika stromu. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
42