ProjektyHelp


05/01/05 Matematicko-fyzikální model distribuce elektromagnetického pole ve vzorcích dřeva při aplikaci vysokofrekvenční elektromagnetické energie v decimetrovém pásmu.

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci   Výsledky
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem práce je: a) vytvoření matematicko -- fyzikálního modelu rozložení tepelného pole při současném působení infračerveného a mikrovlnného ohřevu na vybraných typických dřevech a dřevinách pomocí numerického řešiče ANSYS, b) určení optimálního poměru mezi infračerveným ohřevem, který působí prvosledově na povrchové vrstvy tepelně upravovaného materiálu a dielektrickým ohřevem, který naopak tepelně interaguje nejdříve s jádrem dřeviny, c) modelování těchto podmínek i při působení vakua s hodnotou 25 až 15 kPa.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:05/01/05
Stav projektu:Ukončený
Hlavní projekt:Etapa 1. Matematicko-fyzikální model chování dřeva a materiálů na bázi dřeva. Pohyb fyzikálních polí ve dřevě a kompozitech (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:
10
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
6