Projekty


Inovace výuky odborných jazyků na Ústavu jazykových a kulturních studií FRRMS MENDELU

Garant: RNDr. Mgr. Miroslav Horák, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Identifikace projektu:13.8
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:6