Projekty


Potravinová bezpečnost regionu v kontextu vývoje současného agrobyznysu

Garant: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Identifikace projektu:15/2014
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:16. 03. 2014
Datum ukončení projektu:31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:2
Počet výsledků na projektu:6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.řešitel
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.spoluřešitel