ProjektyHelp


Potravinová bezpečnost regionu v kontextu vývoje současného agrobyznysu

Garant: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:
IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:
Ústav regionální a podnikové ekonomiky (FRRMS)
Identifikace projektu:15/2014
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:16. 03. 2014
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
2
Počet výsledků na projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.řešitel
prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
spoluřešitel