Projects


Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou s ohledem na ochranu vodního zdroje a jímacích objektů

Supervisor: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.


Basic information
   
Workers
   
   


The following table shows details about research workers on the project "Krajinářský koncept ochranného pásma I. stupně vodního zdroje Březová nad Svitavou s ohledem na ochranu vodního zdroje a jímacích objektů".


A list of all workers participating in the project

The following table contains a list of all research workers co-oprating on the project.

OfficerRoleDepartment
Phone
Office
DENR FRDIS
+420 545 136 282BN01N2054 (Z2.54)
FFWT D-LAND-LM [terminated]
+420 545 136 282
BN01N2054 (Z2.54)
Bc. Ing. Ivana Karberová, Ph.D.
DENR FRDIS [interruption]
+420 545 136 285
BN01N2054 (Z2.54)
prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc.DENR FRDIS, ext ILE, ext FFWT+420 545 136 284BN01N2052 (Z2.52)

Key
Role:administration
methodic executive officer
solverassistant
observer