Projects


Integration of University information system to the university life

Supervisor: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Basic information   Workers   Results      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Dvouletý TRP MŠMT 2002-2003 realizovaný jako základní projekt financování investičního rozvoje Univerzitního informačního systému pod přímým řízením budoucího OKV UIKT a SIF - fin. dotace 2002 - 1711/5669, 2003 - 500/3500.
Kind of project:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Department:
Oddělení automatizace informační soustavy (REC)
Project identification:
65/2002 - II, 33/2003 - 6a
Project status:
Defended
Project start date :
01. 01. 2002
Project close date:31. 12. 2002
Number of workers in the project:
12
Number of official workers in the project:
0
Number of results in the project:2

A list of sub-projects

The following table contains the sub-projects of the project of Integration of University information system to the university life.

Identification
Sub-project title
Project statusProject supervisor
2002 Integrace rektorátu a celoškolských pracovišť do UIS
obhájený
Ing. Petr Hodboď, Ph.D.
2002 Provoz Univerzitního informačního systémuobhájený
2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UISobhájenýIng. Jana Dedíková
2002 Integrace Agronomické fakulty do UISobhájený
2003 Zajištění dalšího vývoje UIS na straně vývojového týmu
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Integrace Agronomické fakulty
obhájený
2002 Vybavení vývojového pracoviště
obhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2002 Rozvoj páteřní sítě MZLU v Brně pro podporu UIS
obhájený
2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS
obhájený
2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS
obhájený
2003 Zvýšení výkonu clusteru Univerzitního informačního systému
obhájený
2003 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty
obhájený
2003 Integrace rektorátuobhájenýIng. Petr Hodboď, Ph.D.
2003 Vybudování celouniverzitního firewallu
obhájený
2003 Vybudování bezdrátové WiFi sítě univerzity
obhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Modernizace sítě univerzityobhájený
2003 Integrace Provozně ekonomické fakulty
obhájený
2003 Integrace Zahradnické fakulty
obhájený
Mgr. Miroslav Soja


Link-up to projects

The following table contains projects which the project of Integration of University information system to the university life is a follow-up of.

Identification
Project titleState
Project supervisor
obhájený


Follow-up projects

The following table contains the projects which exploit the project of Integration of University information system to the university life (topic and ideas).

Identification
Project title
State
Project supervisor
220/2005 - 1eEnhancing IT faculty infrastructure in frame of enhancing conception of university IS
obhájený
219/2005 - 1e
obhájený

Key:
Active states:
přijatý
accepted
ukončenýcompleted
připravovaný
in preparationřešenýin progresspodaný
submitted
Inactive states:zrušený
cancelled
obhájený
defended
vyřazený
excluded
neobhájený
not defendedzamítnutý
rejected