ProjektyHelp


Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Dvouletý TRP MŠMT 2002-2003 realizovaný jako základní projekt financování investičního rozvoje Univerzitního informačního systému pod přímým řízením budoucího OKV UIKT a SIF - fin. dotace 2002 - 1711/5669, 2003 - 500/3500.
Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Oddělení automatizace informační soustavy (REK)
Identifikace projektu:
65/2002 - II, 33/2003 - 6a
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
2

Seznam podprojektů

Následující tabulka obsahuje podprojekty projektu Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity.

IdentifikaceNázev podprojektuStav projektu
Garant projektu
2002 Integrace rektorátu a celoškolských pracovišť do UIS
obhájený
2002 Provoz Univerzitního informačního systému
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UISobhájenýIng. Jana Dedíková
2002 Integrace Agronomické fakulty do UISobhájený
2003 Zajištění dalšího vývoje UIS na straně vývojového týmu
obhájený
2003 Integrace Agronomické fakulty
obhájený
2002 Vybavení vývojového pracoviště
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2002 Rozvoj páteřní sítě MZLU v Brně pro podporu UIS
obhájený
2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS
obhájený
2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS
obhájený
2003 Zvýšení výkonu clusteru Univerzitního informačního systému
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Integrace Lesnické a dřevařské fakultyobhájenýIng. Jitka Šedá
2003 Integrace rektorátuobhájenýIng. Petr Hodboď, Ph.D.
2003 Vybudování celouniverzitního firewalluobhájený
2003 Vybudování bezdrátové WiFi sítě univerzityobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Modernizace sítě univerzity
obhájený
2003 Integrace Provozně ekonomické fakultyobhájený
2003 Integrace Zahradnické fakultyobhájený


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity navazuje.

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
Univerzitní informační systém MZLU v BrněobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
StavGarant projektu
220/2005 - 1eRozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního IS
obhájený
219/2005 - 1eRozšíření centrálního informačního systémuobhájený

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovanýpřipravovanýřešený
řešený
ukončený
ukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájenýobhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutýzamítnutý
zrušený
zrušený