ProjektyHelp


Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Dvouletý TRP MŠMT 2002-2003 realizovaný jako základní projekt financování investičního rozvoje Univerzitního informačního systému pod přímým řízením budoucího OKV UIKT a SIF - fin. dotace 2002 - 1711/5669, 2003 - 500/3500.
Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Oddělení automatizace informační soustavy (REK)
Identifikace projektu:
65/2002 - II, 33/2003 - 6a
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:2

Seznam podprojektů

Následující tabulka obsahuje podprojekty projektu Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity.

Identifikace
Název podprojektu
Stav projektu
Garant projektu
2002 Integrace rektorátu a celoškolských pracovišť do UIS
obhájený
2002 Provoz Univerzitního informačního systému
obhájený
2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS
obhájený
Ing. Jana Dedíková
2002 Integrace Agronomické fakulty do UIS
obhájený
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
2003 Zajištění dalšího vývoje UIS na straně vývojového týmuobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Integrace Agronomické fakulty
obhájený
2002 Vybavení vývojového pracoviště
obhájený
2002 Rozvoj páteřní sítě MZLU v Brně pro podporu UIS
obhájenýIng. Vladimír Fišer
2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS
obhájenýMgr. Miroslav Soja
2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS
obhájený
2003 Zvýšení výkonu clusteru Univerzitního informačního systému
obhájený
2003 Integrace Lesnické a dřevařské fakultyobhájený
2003 Integrace rektorátu
obhájenýIng. Petr Hodboď, Ph.D.
2003 Vybudování celouniverzitního firewallu
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Vybudování bezdrátové WiFi sítě univerzity
obhájený
2003 Modernizace sítě univerzity
obhájený
2003 Integrace Provozně ekonomické fakultyobhájený
2003 Integrace Zahradnické fakultyobhájený


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity navazuje.

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
obhájený


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
220/2005 - 1e
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
219/2005 - 1eobhájený

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovanýřešený
řešený
ukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájený
obhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutý
zrušený
zrušený