ProjektyHelp


Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace
   
Pracovníci
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Dvouletý TRP MŠMT 2002-2003 realizovaný jako základní projekt financování investičního rozvoje Univerzitního informačního systému pod přímým řízením budoucího OKV UIKT a SIF - fin. dotace 2002 - 1711/5669, 2003 - 500/3500.
Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Oddělení automatizace informační soustavy (REK)
Identifikace projektu:
65/2002 - II, 33/2003 - 6a
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
2

Seznam podprojektů

Následující tabulka obsahuje podprojekty projektu Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity.

Identifikace
Název podprojektu
Stav projektu
Garant projektu
2002 Integrace rektorátu a celoškolských pracovišť do UISobhájenýIng. Petr Hodboď, Ph.D.
2002 Provoz Univerzitního informačního systému
obhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS
obhájený
Ing. Jana Dedíková
2002 Integrace Agronomické fakulty do UIS
obhájený
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
2003 Zajištění dalšího vývoje UIS na straně vývojového týmu
obhájený
2003 Integrace Agronomické fakulty
obhájenýdoc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
2002 Vybavení vývojového pracovištěobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2002 Rozvoj páteřní sítě MZLU v Brně pro podporu UIS
obhájený
2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS
obhájený
Mgr. Miroslav Soja
2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS
obhájenýdoc. Ing. Josef Chladil, CSc.
2003 Zvýšení výkonu clusteru Univerzitního informačního systému
obhájený
2003 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty
obhájený
Ing. Jitka Šedá
2003 Integrace rektorátu
obhájený
2003 Vybudování celouniverzitního firewallu
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Vybudování bezdrátové WiFi sítě univerzity
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Modernizace sítě univerzity
obhájenýIng. Vladimír Fišer
2003 Integrace Provozně ekonomické fakultyobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Integrace Zahradnické fakultyobhájenýMgr. Miroslav Soja


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity navazuje.

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
obhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
220/2005 - 1eobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
219/2005 - 1e
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešený
řešený
ukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájenýobhájený
obhájený
vyřazený
vyřazený
zamítnutý
zamítnutýzrušenýzrušený