Projekty


Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky
   
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

Pracovník
Role
PracovištěTelefonKancelář
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
A
Vyvoj
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc.Mext AF, ext ICV
+420 545 132 118
BA08N2026 (J2.26)
M
ÚMO PEF
+420 545 132 300
BA39N3066 (Q3.66)
Ing. Jana DedíkováŘPEF D-EM-ŘEP [ukončeno]
ŘÚTAD AF, ext ICV+420 545 133 327BA08N2004 (J2.04)
Ř
ÚIT CP [ukončeno]
+420 545 132 710
BA39N1042 (Q1.42)
Ing. Petr Hodboď, Ph.D.Ř
OES OIT CP
doc. Ing. Josef Chladil, CSc.
Ř
ext ZF, ext LDF
+420 545 134 516BA06N4005 (T4.05)
Mgr. Miroslav SojaŘ
DZF ZF [ukončeno]
+420 603 463 037
Ing. Jitka Šedá
Ř
Vyvoj
+420 545 132 815
BA39P1102 (Q01.102)
H
PEF D-SI-EI [ukončeno]
P
OPSA ÚIT CP [ukončeno]

Legenda
Role:
A
administrativaM
metodický řešitel
Ř
řešitel
H
pomocník
Ppozorovatel