Projekty


Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Dvouletý TRP MŠMT 2002-2003 realizovaný jako základní projekt financování investičního rozvoje Univerzitního informačního systému pod přímým řízením budoucího OKV UIKT a SIF - fin. dotace 2002 - 1711/5669, 2003 - 500/3500.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Oddělení automatizace informační soustavy (REK)
Identifikace projektu:65/2002 - II, 33/2003 - 6a
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:2

Seznam podprojektů

Následující tabulka obsahuje podprojekty projektu Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity.

IdentifikaceNázev podprojektuStav projektuGarant projektu
2002 Integrace rektorátu a celoškolských pracovišť do UISobhájenýIng. Petr Hodboď, Ph.D.
2002 Provoz Univerzitního informačního systémuobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UISobhájenýIng. Jana Dedíková
2002 Integrace Agronomické fakulty do UISobhájenýdoc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
2003 Zajištění dalšího vývoje UIS na straně vývojového týmuobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Integrace Agronomické fakultyobhájenýdoc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
2002 Vybavení vývojového pracovištěobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2002 Rozvoj páteřní sítě MZLU v Brně pro podporu UISobhájenýIng. Vladimír Fišer
2002 Integrace Zahradnické fakulty do UISobhájenýMgr. Miroslav Soja
2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UISobhájenýdoc. Ing. Josef Chladil, CSc.
2003 Zvýšení výkonu clusteru Univerzitního informačního systémuobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Integrace Lesnické a dřevařské fakultyobhájenýIng. Jitka Šedá
2003 Integrace rektorátuobhájenýIng. Petr Hodboď, Ph.D.
2003 Vybudování celouniverzitního firewalluobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Vybudování bezdrátové WiFi sítě univerzityobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Modernizace sítě univerzityobhájenýIng. Vladimír Fišer
2003 Integrace Provozně ekonomické fakultyobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Integrace Zahradnické fakultyobhájenýMgr. Miroslav Soja


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity navazuje.

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
Univerzitní informační systém MZLU v BrněobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (tematicky, myšlenkově).

IdentifikaceNázev projektuStavGarant projektu
220/2005 - 1eRozvoj IT infrastruktur fakult v rámci koncepce rozvoje univerzitního ISobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
219/2005 - 1eRozšíření centrálního informačního systémuobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýpodanýpřijatýpřijatýpřipravovanýpřipravovanýřešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:neobhájenýneobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazenýzamítnutýzamítnutýzrušenýzrušený