ProjektyHelp


Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity

Garant: Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.


Základní informace
   Pracovníci
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Dvouletý TRP MŠMT 2002-2003 realizovaný jako základní projekt financování investičního rozvoje Univerzitního informačního systému pod přímým řízením budoucího OKV UIKT a SIF - fin. dotace 2002 - 1711/5669, 2003 - 500/3500.
Druh projektu:RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:
Oddělení automatizace informační soustavy (REK)
Identifikace projektu:
65/2002 - II, 33/2003 - 6a
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2002
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2002
Počet pracovníků projektu:
12
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:2

Seznam podprojektů

Následující tabulka obsahuje podprojekty projektu Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity.

Identifikace
Název podprojektu
Stav projektu
Garant projektu
2002 Integrace rektorátu a celoškolských pracovišť do UIS
obhájený
2002 Provoz Univerzitního informačního systémuobhájený
2002 Integrace Provozně ekonomické fakulty do UIS
obhájený
Ing. Jana Dedíková
2002 Integrace Agronomické fakulty do UISobhájený
2003 Zajištění dalšího vývoje UIS na straně vývojového týmu
obhájený
2003 Integrace Agronomické fakulty
obhájený
doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
2002 Vybavení vývojového pracoviště
obhájený
2002 Rozvoj páteřní sítě MZLU v Brně pro podporu UISobhájenýIng. Vladimír Fišer
2002 Integrace Zahradnické fakulty do UIS
obhájený
2002 Integrace Lesnické a dřevařské fakulty do UIS
obhájený
2003 Zvýšení výkonu clusteru Univerzitního informačního systémuobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Integrace Lesnické a dřevařské fakultyobhájenýIng. Jitka Šedá
2003 Integrace rektorátu
obhájenýIng. Petr Hodboď, Ph.D.
2003 Vybudování celouniverzitního firewallu
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Vybudování bezdrátové WiFi sítě univerzity
obhájený
Bc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
2003 Modernizace sítě univerzityobhájenýIng. Vladimír Fišer
2003 Integrace Provozně ekonomické fakultyobhájený
2003 Integrace Zahradnické fakulty
obhájený


Návaznost na projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, na které projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity navazuje.

IdentifikaceNázev projektu
Stav
Garant projektu
obhájený


Navazující projekty

Následující tabulka obsahuje projekty, které navazují na projekt Integrace Univerzitního informačního systému do života univerzity (tematicky, myšlenkově).

Identifikace
Název projektu
Stav
Garant projektu
220/2005 - 1e
obhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
219/2005 - 1eobhájenýBc. RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
podaný
přijatý
přijatý
připravovaný
připravovaný
řešenýřešenýukončenýukončený
Neaktivní stavy:
neobhájený
neobhájenýobhájenýobhájenývyřazenývyřazený
zamítnutý
zamítnutýzrušený
zrušený