ProjektyHelp


04/04/03 Vliv drobných hlodavců na rozvoj přirozené obnovy lesa

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   Pracovníci
   
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Drobní hlodavci jsou významným faktorem ovlivňujícím přirozenou obnovu lesa. Cílem úkolu bude studium populací vybraných druhů drobných hlodavců, jejich populační dynamiky, potravních nároků s ohledem k obnově lesa. Zvláštní pozornost bude věnována impaktu semenožravých druhů hlodavců konzumací diaspor dřevin a herbivorních druhů poškozováním mladých jedinců stromů ohryzem. Jejich impakt bude sledován ve vytipovaných lokalitách a budou stanoveny faktory, které stupeň poškození ovlivňují. Budou vybrány lokality s odlišným managementem území (chráněná území, produkční les) a charakteristickými typy výzkumných ploch budou porosty starých plodných (semenných) stromů a mladých výsadeb. Míra impaktu na sledovaných lokalitách bude vztažena k základním parametrům populace drobných savců a její potravní strategii. Na základě těchto výsledků budou stanovena kriteria pro prevenci a ochranu lesa před negativním vlivem drobných savců.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
04/04/03
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
15