ProjektyHelp


04/04/01 Optimalizace managementu zvěře ve vztahu k naplnění cílů ochrany

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   
   
Výsledky
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem ochrany velké části lesních ekosystémů v územích se zvláštním statutem ochrany je především umožnit přirozený vývoj společenstev, nebo udržet jejich současný přirozený či přírodě blízký stav. Zvěř může být významným rizikovým faktorem ovlivňujícím vývoj lesa a jeho dynamiku. V našem úkolu se zaměříme na dva zásadní momenty možného konfliktu: vliv okusu na vznik a vývoj přirozené obnovy a vliv poškození stromů loupáním a ohryzem na ekologickou stabilitu lesa. Cílem úkolu je: 1) zjistit míru ovlivnění zvěří na konkrétních vybraných územích; 2) zjistit stav mysliveckého hospodaření a navrhnout pro jednotlivá území možnosti optimalizace managementu zvěře; 3) navrhnou metodiku monitoringu početnosti zvěře a jejího vlivu na lesní porosty jako výchozí podklad pro optimalizaci managementu území se zvláštním statutem ochrany.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:04/04/01
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 4. Aspekty ochrany lesa a management živočichů (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
49