ProjektyHelp


04/02/06 Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Nově vytvářený systém chráněných území zařazených do systému NATURA 2000 vyžaduje, v návaznosti na vymezení, zpracování zásad speciálních managementů (úkol pro ČR v návaznosti na normy EU do šesti let). Uvedené strategie managementů musí být komplexní, provozně uchopitelné a musí vyhovovat cílům ochrany i zájmům vlastnických struktur. Předkládaný úkol je syntézou ostatních úkolů zařazených do dílčího výzkumného záměru, je jeho realizačním výstupem.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
04/02/06
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:8
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:25