ProjektyHelp


04/02/05 Matematicko-statistické zpracování biometrických dat z měření na pokusných plochách

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci   Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Pro nově vytvářený systém území NATURA 2000 jsou zpracovávány strategie obhospodařování. Součástí této strategie jsou simulace vývoje z různého výchozího stavu a při uplatňování různých opatření. Podkladem pro simulace musí být kvalitní vstupní data a jejich zpracování. Cílem úkolu je vytvořit metodiku zakládání ploch, sběru dat a jejich matematicko statistické vyhodnocení podle požadavků dalších navazujících úkolů – především 04/02/06 a 04/02/04. Metodika měření bude volena tak, aby spektrum měřených dat bylo široké a využitelné i v jiných aplikacích (ekologických, pěstebních, apod.). Budou též nově zpracována data z již změřených ploch z předchozích výzkumných úkolů (především z výzkumného úkolu MŽp VaV/SM/2/28/04. Předpokládá se každoroční zpracování dat z cca 120 -140 nově založených ploch.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:04/02/05
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
4
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
23