ProjektyHelp


04/02/04 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií - tvorba metodiky

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace   Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem prací v rámci úkolu 04/02/03 Hodnocení parametrů porostů na základě počítačové analýzy obrazu a speciálních technologií je zejména: - definování parametrů porostů ve vztahu k danému úkolu - návrh vhodných speciálních technologií - tvorba finální verze metodiky daného úkolu - sběr a analýza dat na vybraných zkusných plochách - sumarizace výsledků a doporučení pro praxi Smyslem práce je vypracování a praktické použití adekvátní metodiky, která bude sloužit k hodnocení parametrů porostů s využitím speciálních technologií (např. Field-Map), resp. počítačové analýzy obrazu (Hemi-View aj.).
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
04/02/04
Stav projektu:
Zrušený
Hlavní projekt:
Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:7
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0