ProjektyHelp


04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
Pracovníci
   
Výsledky
   
Harmonogram
   


Následující časová osa zachycuje harmonogram daného projektu. Začátek a konec projektu je uveden na levé straně osy. Ostatní data jsou umístěna na pravé straně osy.

||
01.01.2005 > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
||