ProjektyHelp


04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


   
Pracovníci
   
   
   


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "04/02/03 Hodnocení půdního prostředí jako základu pro formulaci cílů ochrany území v kontextu začlenění do krajiny".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracovištěTelefonKancelář
prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.A
ext LDF
+420 545 134 189
BA06N3011 (T3.11)
A
ÚEPZ FRRMS
+420 545 134 066
BA04N6050 (B6.50), BN01N2056 (Z2.56)
A
ÚHÚLAG LDF [ukončeno]
+420 545 134 139
BA04N3002 (B3.02)
Ing. Jakub Houška, Ph.D.Řext LDF, ext ÚZPL LDF
+420 545 134 052
BA04N2044 (B2.44), BA04N6073 (B6.73), BA04N2045 (B2.45)
ŘLDF D-KRAJ-EKOLL [ukončeno]+420 545 134 522
BA04N2052 (B2.52)
Ř
ÚGP LDF [ukončeno]
+420 545 134 039
BA04N2046 (B2.46)


Seznam historických pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam historických pracovníků, kteří v minulosti pracovali na projektu.

Pracovník
Role
Pracoviště
Od
Do
Ing. Petr Polster, Ph.D.A
LDF D-EMNG-EMOPZ [ukončeno]
30.09.2005
21.11.2007

Legenda
Role:
A
administrativa
M
metodický řešitel
Ř
řešitel
H
pomocník
Ppozorovatel