ProjektyHelp


04/02/01 Jednotné zobrazování území a stabilizace monitorovacích ploch v terénu

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   Pracovníci         


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Cílem je nalezení vhodného způsobu zaměření a pasportizace hranic monitorovacích ploch v terénu. Pasportizace musí umožnit jednoduchou a přitom dostatečně přesnou lokalizaci, případně stabilizaci hranic území se zvláštním statutem ochrany. Protože se předpokládá i identifikace vlastnických vztahů na lokalitách, musí pasportizace splňovat návaznost nejen na operát LHP – zejména lesnické mapy v digitální podobě, ale i na operát katastru nemovitostí – mapy katastrální.
Druh projektu:Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:04/02/01
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 2. Strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:6