Projekty


Multifunkcionalita jako přístup k rozvoji diferencovaného venkovského prostoru

Garant: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci   Výsledky      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:IGA (Projekt financovaný Interní grantovou agenturou)
Pracoviště:Ústav regionálního rozvoje (FRRMS)
Identifikace projektu:5/2014
Stav projektu:Obhájený
Datum zahájení projektu:16. 03. 2014
Datum ukončení projektu:15. 03. 2015
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:1
Počet výsledků na projektu:7

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.Garant