Projects


MENDELU FOR SCIENCE AND TECHNICAL RESEARCH

Supervisor: doc. Ing. Oldřich Trenz, Ph.D.


Basic information
   
   
   


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:
Obsah projektu je významně ovlivněn délkou trvání a výší finanční alokace. zařadili jsme logicky navazující aktivity, které pokrývají komplexní požadavky výzvy a její stanovený cíl. začínáme vzděláváním CS akad a ostatních pracovníků univ o to jak v oblastech specifik popularizace, tak v oblasti pedagogického přístupu k žákům a studentům SŠ a ZŠ. Nabízíme jedinečnou možnost zahraničních stáží v unikátních prostorách MENDELU v Nikaragui a Thajsku, nabízející atraktivní prostředí pro praktická cvičení v oblasti přiblížení vědeckého bádání prováděného v daných oblastech cílové skupině. Samozřejmostí je prezentace poznatků v podobě samostatně zpracovaných popularizací vlastních bádání v rámci stáží. takto vybaveni přecházíme k příjemcům popularizačních aktivit ze SŠ a ZŠ a ve spolupráci s partnery specializovanými jednak na popularizaci vědy a jednak na komunikaci s CS nabízíme širokou škálu různorodých aktivit v prostorách univerzity i mimo ni.
Kind of project:
OP (Operační programy)
Department:Department of Informatics (FBE)
Project status:
Rejected
Project start date :
01. 03. 2014
Project close date:
30. 06. 2015
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:
1

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

Officer
Official roles
Koordinátor PEF