ProjektyHelp


Ověření ekonomické a ekologické efektivnosti zavedení znalostního řízení zemědělské výroby u středního zemědělského podniku v nížinato hornaté oblasti pro dlouhodobě udržitelný systém hospodaření na půdě

Garant: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.


Základní informace
   
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cílem projektu je navržení nového modelu pro znalostní řízení farmy směrem k ekonomicky a ekologicky efektivní zemědělské produkci.
Druh projektu:NAZV (Projekt Národní agentury pro zemědělský výzkum)
Pracoviště:
Ústav informatiky (PEF), Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)
Stav projektu:Zamítnutý
Datum zahájení projektu:01. 04. 2013
Datum ukončení projektu:31. 12. 2017
Počet pracovníků projektu:
6
Počet oficiálních pracovníků projektu:
6

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
Odpovědný řešitel
Další řešitel
Další řešitel
prof. Ing. Jan Křen, CSc.Další řešitel
Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.Další řešitel
Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
Další řešitel