ProjektyHelp


03/06/01 Stav a vývoj lesních geobiocenóz NRBC Kněhyně-Čertův Mlýn

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   
Výsledky
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz v prostoru NRBC Kněhyně-Čertův Mlýn v geobiocenologických typologických rámcích. Segmentovou metodou bude zpracována geobiocenologická diferenciace výzkumného polygonu (typy geobiocénů, typy biotopů), na kterou bude navazovat geobiocenologická databáze, využívající GIS. Opakovanými šetřeními na trvalých geobiocenologických plochách bude hodnocena dynamika vývoje lesních geobiocenóz v území, postiženém koncem 20.století působením stresových faktorů. Výsledky přispějí k ověření hypotézy o důsledcích vlivu fytotoxických imisí, acidifikace prostředí a dalších stresových faktorů v podmínkách horských lesních geobiocenóz západokarpatské biogeografické podprovincie.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
03/06/01
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 6. Transformace horského lesa v les přírodě blízký (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
9
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
10