Projekty


Univerzita lektorů na ICV MENDELU

Garant: Ing. Šárka Moravcová


Základní informace
   
Pracovníci   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Záměrem projektu Univerzita lektorů je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ,pedagogických pracovníků MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ. Projekt umožní rozvoj odborných,pedagogických, osobnostních a sociálních kompetencí u učitelů ZŠ, učitelů MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ, a to z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, s cílem posílit jejich konkurenceschopnost a lepší uplatnitelnost na trhu práce.
Druh projektu:OP (Operační programy)
Pracoviště:
Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Identifikace projektu:
CZ.1.07./1.3.00/48.0090
Stav projektu:
Ukončený
Datum zahájení projektu:
01. 06. 2014
Datum ukončení projektu:
30. 06. 2015
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:
3