Projekty


Univerzita lektorů na ICV MENDELU

Garant: Ing. Šárka Moravcová


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Záměrem projektu Univerzita lektorů je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ,pedagogických pracovníků MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ. Projekt umožní rozvoj odborných,pedagogických, osobnostních a sociálních kompetencí u učitelů ZŠ, učitelů MŠ a vedoucích/řídících pracovníků MŠ, a to z Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina, s cílem posílit jejich konkurenceschopnost a lepší uplatnitelnost na trhu práce.
Druh projektu:OP (Operační programy)
Pracoviště:Oddělení dalšího odborného vzdělávání (ICV)
Identifikace projektu:CZ.1.07./1.3.00/48.0090
Stav projektu:Ukončený
Datum zahájení projektu:01. 06. 2014
Datum ukončení projektu:30. 06. 2015
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:0
Počet výsledků na projektu:3