Projekty


Investiční podpora výzkumné infrastruktury - výstavba solárního skleníku

Garant: Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.


Základní informace   Pracovníci
   
Harmonogram
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Tzv. čínské solární (pasivní) skleníky představují levnou alternativu úsporného skleníkového systému pro pěstování zahradnických plodin a uchovávání vybraných genových zdrojů. Výhodou těchto skleníků je možnost urychlit a prodloužit vegetační období bez náročnosti na energetické vstupy jako je právě nákladné vytápění. Provoz těchto skleníků je tak vysoce ekologický, neboť pro standardní udržení teploty využívá akumulované teplo v nosné zdi skleníku (severní strana). Plášť skleníku pak tvoří na jižní straně Lexan, s nízkou tepelnou ztrátou. Akumulované teplo zůstává ve skleníku a je využíváno pro optimalizaci podmínek pěstované komodity.
Druh projektu:
RP (Rozvojový projekt MŠMT)
Pracoviště:Ústav ovocnictví (ZF)
Stav projektu:
Obhájený
Datum zahájení projektu:
01. 04. 2014
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2014
Počet pracovníků projektu:
1
Počet oficiálních pracovníků projektu:
1

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. Tomáš Nečas, Ph.D.
Odpovědný řešitel