ProjektyHelp


03/03/01 Vymezení okruhu škodlivých činitelů aktuálně a potenciálně ohrožujících stabilitu lesních ekosystémů

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   Pracovníci
   
Výsledky
   
Harmonogram   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Ohrožení zdravotního stavu porostů náhradních dřevin různými stresory (biotické, abiotické, antropogenní) se soustřeďuje na dřeviny bříza, jeřáb, modřín atd. na teritoriu východního Krušnohoří. Cílem řešení je: • V porostech náhradních dřevin sledovat korunovou faunu (roztoči, fytofágní i užitečný hmyz), jako potencionální faktor omezující rozvoj asimilačních orgánů (bříza, jeřáb, olše, buk, modřín etc.) • Vyšetřit rozšíření, míru napadení, zákonitosti disperze, populační dynamiku fytofágních roztočů v porostech náhradních dřevin • Vyšetřit rozšíření, míru napadení, zákonitosti disperze, populační dynamiku a možnosti eliminace pouzdrovníčka modřínového (Coleophora laricella) • Sledovat rozsah obsahu prvků v listech břízy v transektu Litvínov • Vymezit roli mrazových kýl na bříze jako faktor snižující stabilitu březových porostů • Stres a jeho dopady na růstové vlastnosti, fyziologii a atraktivitu břízy pro fytofágy (simulace imisních podmínek východního Krušnohoří) Sestavit podklad pro integrovanou ochranu lesa proti hmyzím škůdcům na pozadí měnící se imisní situace.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:03/03/01
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:
Etapa 3. Biotičtí činitelé v souvislostech s měnícími se stanovištními podmínkami (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
26