ProjektyHelp


03/02/02 Analýza edatopu krystalinika horských poloh a jejich rizikových faktorů s bodovou a maloplošnou optimalizací půdy pro obnovu lesa s kontinuálním hodnocením klimatu

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   Pracovníci   Výsledky   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Půdní prostředí a jeho rizikové faktory v lesních ekosystémech horských poloh s aplikací pro přírodní lesní oblasti krystalinika převážně soustavy lužicko-slezské, taxonomická variabilita a rizikové faktory v půdě při obnově porostů, možnosti obnovy na odumřelém dřevě a jeho charakteristika, navržení bodové a maloplošné technologické i chemické optimalizace půdního prostředí při zajištění obnovy lesa, průběžná databáze s ohledem na kontinuální hodnocení klimatických faktorů.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:
03/02/02
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Etapa 2. Zefektivnění hospodaření v imisních oblastech cílenou revitalizací půdy (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
14
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
59