ProjektyHelp


03/01/01 Stav a vývoj růstových podmínek smrkových porostů vázaných na klima na území PLO Krušné hory

Garant: prof. Ing. Jiří Kulhavý, CSc.


Základní informace
   
   Výsledky
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Na růstové podmínky lesních ekosystémů neustále působí soubor dílčích abiotických stresových faktorů, vyvolaných nedostatkem srážek, výskytem extrémně vysokých nebo nízkých teplot vzduchu, sněhem, větrem, námrazou atd.. Za evoluce způsobila variabilita klimatu u lesních porostů vytvoření adaptačních mechanismů dřevin. Tyto obranné mechanismy (tolerance v širším smyslu) jsou vytvořeny jen pro zátěž klimatickým stresem. Vedle těchto faktorů, jenž souborně označujeme jako faktory klimatického stresu, má rovněž klíčový význam stresový faktor imisní zátěže, který výrazným způsobem ovlivňuje celkovou úroveň stresu lesních ekosystémů. V situaci, kdy vedle klimatického stresu působí rovněž chemický stres, vyvolaný např. vstupem kyselé depozice, klimatický stres přebírá roli predispozičního faktoru. K predispozici stromů dochází v důsledku působení samotného dlouhotrvajícího sucha, epizod velmi nízkých teplot nebo teplotních zvratů. Cíle: • Zpřesnění trendů vývoje klimatu, imisní zátěže a depozičních toků. • Definování stresových faktorů ovlivňujících růstové podmínky lesních porostů vázaných na klima. • Posouzení vývoje teplotních a vlhkostních poměrů. • Zpracování mapových podkladů klimatických poměrů, imisní zátěže a depozičních toků • Stanovení vlivu abiotických parametrů na zdravotní stav lesních porostů PLO Krušné hory. • Vymezení oblastí potenciální dispozice poškozování lesních porostů abiotickými faktory.
Druh projektu:
Akt eTS VZ (Aktivita etapy tematického směru výzkumného záměru)
Pracoviště:
Ústav ekologie lesa (LDF)
Identifikace projektu:03/01/01
Stav projektu:
Řešený
Hlavní projekt:Etapa 1. Stav a prognóza vývoje klimatických a imisních poměrů (přejít na hlavní projekt)
Datum zahájení projektu:
01. 01. 2005
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0
Počet výsledků na projektu:
11